Projekt Rozbeháme Slovensko zaraďuje vyššiu rýchlosť

Ľudia za projektom „Rozbeháme Slovensko“ si dobre uvedomujú, ako je v dnešnej dobe pre mnohých ťažké vytrvať. Preto už nejaký čas ponúkajú pomoc a snažia sa zatočiť s výhovorkami.

Od 1.1.2024 naviac pridali tempo! „V uplynulom roku sme sa spojili s portálom Beh.sk a vytvorili projekt, ktorý pomôže naše aktivity na Slovensku rozbehnúť vyššou rýchlosťou a pridať aj nejaké novinky,“ hovorí zakladateľ „Rozbeháme Česko“ a športovec Jan Bielik, ktorý je aj za slovenským projektom. (Mimochodom, je to aj člen štafety, ktorá vyhrala majstrovstvá sveta v canicrosse) „Vytvárame miestne bežecké komunity po celom Slovensku. Ich členovia sa navzájom podporujú, nezáleží či sa s behom len zoznamujú, alebo sú pravidelnými účastníkmi bežeckých podujatí. V každej komunite je aspoň jeden školený ambasádor, ktorý absolvuje naše bežecké workshopy a motivuje k pravidelnému športovaniu,“ dopĺňa Johny Alaskan.
Projekt počíta už v tomto roku s rozbehom niekoľkých charitatívnych behov, ktoré sa budú konať v rôznych častiach Slovenska a rozšíria úspešný koncept prebiehajúci už niekoľko rokov v Čechách. Ku koncu tohto roka počíta aj so spustením mobilnej aplikácie, ktorá by mala ďalej podporiť vytváranie a aktívny život bežeckých komunít.


„Aktivity Rozběháme Česko sme si všimli už pred pár rokmi, sledovali sme ich a v minulom roku poskytli aj priestor pre propagáciu začiatku projektu na Slovensku. Hlavne sa jednalo o rôzne bežecké výzvy, prípadne informovanie o blížiacich sa workshopoch pre ambasádorov. Neustále sa v beh.sk snažíme podporiť aktivity na rozšírenie bežeckej komunity na Slovensku a preto nás veľmi potešilo, keď nás Johny oslovil s návrhom na túto spoluprácu. Pripravili sme spoločne pekný projekt, ktorý našim priaznivcom, návštevníkom či čitateľom budeme postupne predstavovať a do ktorého sa budú môcť všetci zapojiť, či už ako bežci rôznych výkonnostných úrovní na pravidelné „výbehy“, charitatívne bežecké podujatia alebo ako ambasádori vo svojom meste“, povedal Ľubo Hrčka, ktorý stojí za portálom beh.sk a sám je aktívny športovec.

Napísal: Beh.sk
Financované Európskou úniou. Vyjadrené názory a postoje sú názormi a vyhláseniami autora(-ov) a nemusia nevyhnutne odrážať názory a stanoviská Európskej únie alebo Európskej výkonnej agentúry pre vzdelávanie a kultúru (EACEA). Európska únia ani EACEA za ne nepreberajú žiadnu zodpovednosť.