Prvá marcová sobota patrila workshopu pre nových ambasádorov


Bezmála 20 nových tvárí sa stretlo v Komunitnom centre Stará Jedáleň na Peknej ceste v Bratislave za účelom dozvedieť sa viac o projekte Rozbeháme Slovensko, zdravom behu a v neposlednom rade sa zaujímať o rolu ambasádora vo svojom meste.


                          

V rámci workshopu sa učastníci dozvedeli ako zdravo behať a viesť k zdravému behu seba či svoje okolie, získali praktické rady na organizáciu výbehov a budovanie komunity vo svojom meste. Workshop mal v očiach účastníkov veľmi pozitívne reakcie : „Ste skvelý tím ľudí, pri ktorých som sa nebála byť sama sebou. A som veľmi rada, že som vás spoznala. Teším sa na behy, na ktorých spoločne Rozbeháme Slovensko“ pridala jedna z účastníčok sobotného workshopu Veronika Grombířová, ktorá sa rozhodla stať ďalším ambasádorom pre hlavné mesto Slovenska.

Bezmála 13 nových ambasádorských tvárí z miest ako Hlohovec (Kľačany), Levice, Piešťany, Nesvady, Nové Zámky či už spomínaná Bratislava sa teší na rozbehanie svojich lokalít. Každá zo skupín má vytvorenú svoju FB skupinu, kde je možné nájsť informácie o spoločných výbehoch či stretnutiach. Ďalšie informácie o pôsobiacich skupinách včítane termínovky projektu Rozbeháme Slovensko je možné nájsť na webovej stránke www.rozbehameslovensko.sk

O projekte Rozbeháme Slovensko

Rozbeháme Slovensko vytvára miestne bežecké komunity po celom Slovensku. Ich členovia sa navzájom podporujú a motivujú, nezáleží, či sa s behom len zoznamujú, alebo sú pravidelnými účastníkmi bežeckých podujatí. V každej komunite je aspoň jeden školený ambasádor, ktorý absolvuje naše bežecké workshopy a motivuje k pravidelnému zdravému pohybu.
Projekt počíta už v tomto roku s rozbehom niekoľkých charitatívnych behov, ktoré sa budú konať v rôznych častiach Slovenska a rozšíria úspešný koncept prebiehajúci už niekoľko rokov v Čechách. Ku koncu tohto roka počíta aj so spustením mobilnej aplikácie, ktorá by mala ďalej podporiť vytváranie a aktívny život bežeckých komunít.


foto | Marek Harum
Financované Európskou úniou. Vyjadrené názory a postoje sú názormi a vyhláseniami autora(-ov) a nemusia nevyhnutne odrážať názory a stanoviská Európskej únie alebo Európskej výkonnej agentúry pre vzdelávanie a kultúru (EACEA). Európska únia ani EACEA za ne nepreberajú žiadnu zodpovednosť.