VAINOČNÁ VÝZVA - Mobilný hospic Dotyk Života, o.z.

Mobilný hospic Dotyk Života, o.z.
je ambulantné zdravotnícke zariadenie, ktoré poskytuje zdravotnícku starostlivosť pacientom v terminálnom štádiu života. Ide  najmä o onkologických pacientov, ktorí ostávajúci čas života chcú prežiť doma v kruhu svojej rodiny.

Ich zdravotný stav sa rýchlo mení a je potrebné na zmenu hneď reagovať. Okrem rýchleho zareagovania na zdravotný stav po zdravotnej stránke, k veľkú úľavu prispievajú aj zdravotnícke pomôcky, ktoré bezplatne našim pacientom zapožičiavame. Ide hlavne o elektrické polohovateľné postele, antidekubitné matrace, invalidné vozíky, WC stoličky, kyslíkové koncentrátory, odsávačky z dýchacích ciest a pod.

Menšie zdravotnícke pomôcky vieme previezť a obmieňať podľa potreby jednotlivo a ľahko. Na prevoz elektrických polohovateľných postelí potrebujeme pomoc dobrovoľníkov, ktorí posteľ k pacientovi privezú, zmontujú a veľakrát aj pomôžu ležiaceho pacienta na ňu preložiť.
Túto dobrovoľnícku činnosť vykonávajú častokrát študenti a mladí muži v rámci svojho voľného času bez nároku na odmenu.

Výťažok z Vianočného behu
bude použitý na náklady spojené s prevozom zdravotníckych pomôcok, teda hlavne elektrických polohovateľných postelí, ich montážou a po skončení potreby pomôcky u pacienta demontážou, následnou dezinfekciou, prípadnou opravou, zabalením a uskladnením.

Všetky zdravotnícke pomôcky sú týmto spôsobom stále v obehu, pripravené a ľahko dostupné, a pre našich pacientov sú veľkou pomocou.

Za túto podporu vopred veľmi pekne ďakujeme všetkým účastníkom behu, ktorí týmto spôsobom budú mať účasť na dobrovoľníckej činnosti nášho mobilného hospicu Dotyk Života, o.z.

Zo srdca ďakujeme, prajeme šťastný beh a krásne Vianoce v pohybe → www.rozbehameslovensko.sk/zavody/vianocna-vyzva-2023