Stretnutie súčasných ambasádorov

Prvá marcová nedeľa patrila stretnutiu súčasných ambasádorov projektu Rozbeháme Slovensko. V komunitnom centre Stará Jedáleň sa tak stretli ambasádori z rôznych kútov Slovenska.


Čakal ich deň plný bežeckých aktivít, ale hlavne spoločných debát a predávania skúseností.
Ambasádori sa dozvedeli viac o ďalších plánovaných aktivitách, jednou z nich je i chystaný letný kemp česko-slovenských ambasádorov.
Ako zaznelo z úst ambasádorky Nitry Ľubice Kunikové Bezányiové "Bolo fajn sa znovu stretnúť a podebatovať trošku". Stretnutie sa vydarilo na jednotku a my vám prinášame fotogalériu z celého dňa.


O projekte Rozbeháme Slovensko

Rozbeháme Slovensko vytvára miestne bežecké komunity po celom Slovensku. Ich členovia sa navzájom podporujú a motivujú, nezáleží, či sa s behom len zoznamujú, alebo sú pravidelnými účastníkmi bežeckých podujatí. V každej komunite je aspoň jeden školený ambasádor, ktorý absolvuje naše bežecké workshopy a motivuje k pravidelnému zdravému pohybu.
Projekt počíta už v tomto roku s rozbehom niekoľkých charitatívnych behov, ktoré sa budú konať v rôznych častiach Slovenska a rozšíria úspešný koncept prebiehajúci už niekoľko rokov v Čechách. Ku koncu tohto roka počíta aj so spustením mobilnej aplikácie, ktorá by mala ďalej podporiť vytváranie a aktívny život bežeckých komunít.


foto | Marek Harum
Financované Európskou úniou. Vyjadrené názory a postoje sú názormi a vyhláseniami autora(-ov) a nemusia nevyhnutne odrážať názory a stanoviská Európskej únie alebo Európskej výkonnej agentúry pre vzdelávanie a kultúru (EACEA). Európska únia ani EACEA za ne nepreberajú žiadnu zodpovednosť.